Aktuellt

Deltagare sökes för festival/konferens i Island!

FOLKMUSIKER OCH FORSKARE, FÖRELÄSARE OCH SPELMÄN!

Vi söker Dig som på olika sätt engagerar Dig i nordisk traditionell musik och dans eller vidare sett traditionell musik och dans i Norden och som vill delta på konferensen och musikfestivalen TRADITION FOR TOMORROW den 20-23 augusti i Akureyri, Island.

OM KONFERENSEN

Konferensens tre huvudteman är:

1. Det unika och interrelaterade nordiska kulturarvet inom musik och dans

                      a) Forskning som ägnar sig åt musik- eller danstraditioner i ett av de nordiska länderna.

                      b) Forskning som ägnar sig åt att hitta liknande element i de olika musik- och danstraditionerna i de nordiska länderna.

 2. Tradition >< evolution – det nordiska i världen och världen i Norden

                      a) Utveckling, trender och influenser i dagens traditionella musik och dans i de nordiska länderna.

                      b) Scener, scenprogram, finanser och publikationer i omvandling

3. Tryggande av det immateriella kulturarvet: bevara >< skydda, arkiverade traditioner >< levande traditioner

Mer information om och anmälan till konferensen hittar Du här: CALL FOR PAPERS 

 

OM MUSIKFESTIVALEN

De deltagande artisterna kommer erbjudas möjligheten att spela både på musikfestivalen i anslutning till konferensen och på andra scener samt genomföra workshops. För den musicerande forskaren och föreläsande dansaren är det även möjligt att delta både som artist och konferensdeltagare!

Vi vill att Sverige ska representeras på ett så mångfaldigt sätt som möjligt! Du kan anmäla Dig både som soloartist och grupp. Sista datum för intresseanmälan är 1 april och om Du väljs ut kommer Du få det bekräftat senast den 1 maj.

 

TILL DIG SOM VILL DELTA SOM ARTIST/WORKSHOPSLEDARE

Skicka en beskrivning av vad Du/Ni vill framföra på TRADITIONS FOR TOMORROW samt vilka workshops Du/Ni vill genomföra och skicka med exempel på Din/Er musik eller dans till Sofia Joons (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller Gunnar Brandin (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). I gruppen som väljer ut deltagare till musikfestivalen ingår Sofia Joons, Gunnar Brandin, Maria Bojlund och Lars Farago.

 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Konferens-festivalen arrangeras av Nordisk Folkmusik Kommitté, där Sverige representeras av Riksförbundet för Folkmusik & Dans (RFoD) och Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR). För att finansiera Sveriges deltagande på konferensfestivalen kommer vi tillsammans söka bidrag för resor och uppehälle. Vi kan idag inte utlova något gage, men kommer göra vårt bästa för att kunna betala i varje fall små gager till de medverkande artisterna.

 

Mer information om TRADITION FOR TOMORROW: www.tradition.is

 

Tidningen "Folkmusik & Dans" har ny redaktion!

"Folkmusik & Dans" nya redaktörer är Ina Flid och Sofia Joons. Målet är att ge ut fyra nummer av "Folkmusik & Dans" per år. För 2014 nöjer vi oss med tre nummer. 

ÅRETS MANUS- OCH TIPSA-REDAKTIONEN-STOPP ÄR 15 MARS, 15 AUGUSTI OCH 15 NOVEMBER!

Du är välkommen att skicka in färdiga texter, ställa frågor och komma med tips angående allt som rör folk- och världsmusik och –dans, kultur och kulturpolitik! 

Alla nummer kommer att innehålla information om de kommande månadernas evenemang, kurser, konserter osv. Vi önskar att alla RFoD-medlemmar ser ”Folkmusik & Dans” inte bara som en tillbakablickande och analyserande utan även som en framåtblickande tidning. Utnyttja gärna denna möjlighet till att sprida information!

Väl mött!

Dags att skriva vykort!

Uppropet för det fria musiklivet har tryckt upp vykort där musiker, arrangörer, publik - ja, alla som gillar och håller på med musik kan skriva ner varför just de vill att det fria musiklivet ska få ökat stöd och bättre villkor! 

Vi kommer sedan se till att alla tankar når fram till beslutsfattarna. 

Skriv till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill sprida vykorten i din omgivning, på dina konserter etc. 

http://ettmusiklivforalla.wordpress.com/

Dags att nominera!

 

Nu är det återigen dags att börja tänka på vem du vill ska sitta i RFoDs styrelse. Det här är din möjlighet att påverka vilka som ska vara med och styra RFoDs verksamhet under den kommande perioden, 2014 – 2016. 

 

Nomineringsprocessen går till på följande sätt: 

 

Skicka namn och kontaktuppgifter (om möjligt) till den person du tycker är lämplig att sitta i RFoDs styrelse till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 28 februari 2014. Valberedningen tar hand om förslagen som kommit in och kommer därefter att göra avvägningar enligt valberedningens riktlinjer för att få fram ett bra förslag till styrelse inför årsstämman 12-13 april i Stockholm.

 

Valberedningens förslag kan du ta del av den 28 mars.  I valberedningen sitter Eva Omagbemi, sammankallande, Erik Gunnarsson, Jon Söder och Eva Romell. 

 

Sätt igång och nominera nu!

 

Hälsningar

 

 

Eva Omagbemi

 

RFoD Nyhetsbrev

RFoD NYHETSBREV

 

Under hösten har Lars Farago successivt lämnat över sina arbetsuppgifter till vår nya förbundssekreterare Sofia Joons. Lars kommer även i framtiden att ha en roll för RFoD, men då som projektledare eller för specifika uppdrag. Lars har betytt oerhört mycket för RFoD, han har varit drivande och utvecklat föreningen och dess verksamhet på ett fantastiskt sätt. Vi vill på alla sätt tacka honom för allt arbete han lagt ned och önska honom all lycka som nybliven pensionär. Mer om Lars kommer i tidningen Folkmusik och Dans!

 

RFoDs KANSLI HAR FLYTTAT OCH HAR NY PERSONAL!

Från och med november 2013 är vår adress:

 

Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)

Hornsgatan 103

117 28 Stockholm

 

I två rum på åttonde våningen i STIM-huset, mitt emellan Zinkensdamm och Hornstull på Södermalm, finns idag RFoDs kansli som består av:

 

Sofia Joons – verksamhetsledare/förbundssekreterare (076-4108764)

Ina Flid – assistent/kommunikatör (076-5251774)

Måns Engman – IT (073-6423942)

Evelyne Lauwers – medlemsregister (070-0448187)

Inga Cederberg – bokföring

 

Nytt är också att vi har stängt vårt plusgiro och numera endast använder oss av vårt bankgiro 5815-3289 i Handelsbanken. Tänk på det när du betalar din/er medlemsavgift!

 

UPPDATERAD MEDLEMSFÖRSÄKRING HOS FOLKSAM!

Vi har sett över och förbättrat vårt avtal med Folksam. Nytt för 2014 är att självrisken är mindre och basbeloppen större. Dessutom har vi lagt till tjänsteresor i försäkringen. Försäkringspremierna är samma som för 2013. För mer information – skriv till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

UPPDATERING AV MEDLEMSREGISTRET!

Register är ett laddat tema idag, men faktum kvarstår - många myndigheter och bidragsgivande instanser kräver en mer nyanserad bild av RFoDs medlemmar/medlemsföreningar när vi söker projekt- och verksamhetsstöd. Vi har sammanställt en ny medlemsenkät där medlemsföreningar utöver kontaktuppgifter och antal medlemmar har möjligheten att fylla i köns- och åldersfördelning bland sina medlemmar.

För att spara på miljön tänker vi i framtiden skicka ut nyhetsbrev som e-mail/pdf – om du vill ha ditt nyhetsbrev som brev/med post, kan du även markera detta ienkäten som finns på hemsidan under ”bli medlem”!

 

NY HEMSIDA!

Vi har under året som gått arbetat med en ny hemsida. Den öppnas med grundläggande texter och funktioner den 15 januari för att sedan bygga vidare på den under våren.

 

STIM-AVTAL

STIM har beslutat att folk- och världsmusik ska jämställas med andra genrer och vill att RFoDs medlemmar fr.o.m. januari 2014 istället för att betala schablon-mässiga avgifter rapporterar sina evenemang i efterhand och betalar STIM-avgift utifrån:

1.     Antal sålda biljetter/publiksiffror

2.     Biljettpris

3.    Andel skyddad musik

Vi kommer även fortsättningsvis subventionera våra medlemmars STIM-avgifter och betalar halva avgiften, maximalt 200 kr. Mer information om den nya proceduren finner du på hemsidan efter den 15 januari 2014!

 

STALLET HAR FÅTT UTVECKLINGSBIDRAG!

Vi har i dagarna fått veta att Stallet Folk och Världsmusik får ökat stöd från Stockholms Läns Landsting 2014 (635.000 kr) och lika stort stöd från Stockholms Stad som förra året (290.000 kr). Nytt för i år är att vi sökte och har fått 200.000 kr för uppdatering av Stallets ljud- och ljusteknik av Stockholms Stad. Vi gläder oss att under våren kunna erbjuda både musiker och publik bättre teknik!

 

UPPROP FÖR DET FRIA MUSIKLIVET!

Vi har under hösten tillsammans med 17 andra riksorganisationer inom det fria musiklivet sammanställt ett upprop vars mål är att dra politikers och medias uppmärksamhet till det fria musiklivets behov på förbättrad infrastruktur och ökat stöd. Mer information finns på www.ettmusiklivforalla.se. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt skriver under och bidrar till att stärka folk- och världsmusiken röst i det fria musiklivet! Uppropets arbetsgrupp, där Sofia Joons medverkar för RFoDs räkning, kommer i det närmaste planera vårens offentliga och rikstäckande kampanj och alla idéer och initiativ är hjärtligt välkomna!

 

KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 12-13 APRIL

Härmed kallas alla medlemmar till förbundsstämma 12-13 april i Stockholm. Exakt plats meddelas senare.

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 18 januari!

För nominering till förtroendeposter vänd er till valberedningens sammankallande Eva Omagbemi, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

RFoD önskar er alla trevliga helger ett gott nytt 2014!

Sofia Joons, verksamhetsledare/förbundssekreterare

Thomas Tejle, styrelseordförande

 

PS: Följ och gilla oss gärna på Facebook! Där kommer mer löpande information!