Aktuellt

RFoD:s medlemsföreningar har möjlighet att söka och erhålla statligt arrangörsstöd för kontinuerlig konsertverksamhet och festivaler av nationellt intresse via RFoD.

”Kontinuerlig konsertverksamhet” betyder att föreningen själv arrangerar minst 4 konserter/år med professionella artister. Föreningar som arrangerar färre konserter kan gå ihop med andra medlemsföreningar i sin region och lämna in en gemensam ansökan som ett nätverk.

”Nationellt intresse” betyder att en festival:

  • är en viktig nationell mötesplats för folk- och världsmusikens/-dansens aktörer,
  • verkar för att synliggöra våra nationella minoriteters folkkultur,
  • verkar för utveckling och/eller breddning av folk- och världsmusiken/-dansen och/eller
  • är en plattform för export/import av folk- och världsmusik och –dans.

Arrangörsstödets syfte är att täcka delar av kostnaderna för professionella artister (gage, resor) och kan inte sökas för marknadsföring.

Arrangörsstödet kan maximalt utgöra 50 % av konsertverksamhetens intäkter.

Sista dag att ansöka om bidrag: 16 oktober 2014

Besked ges i början av februari 2015.

 

Länk till ansökningsblanketten finns HÄR!

 

Debatten om mångfald i kulturlivet som tog plats den 3 september på Stallet finns nu online!

Det sänds 9 minuter förberedelser som man behöver spola förbi innan själva programmet startar. 
 

Debattartikeln Svensk kultur av Katapult för mångfald har publicerats på Nyheter24 idag.

http://nyheter24.se/debatt/776248-svensk-kultur-vem-far-vara-med 

Den ger bränsle till debatten på Stallet Folk- och Världsmusik, Stallgatan 7 i Stockholm som börjar kl 14 idag.

Varför pratas det så mycket om mångfald – men görs så lite för att inkludera artister som lever i Sverige men har bakgrund utanför i det svenska kulturlivet?

Är det frågan om
 – omedveten diskriminering?

 – medveten ideologi?

 – oförmåga till politisk handling?

 – rädsla att styra kulturlivet?

Kan du inte komma men vill vara med?

Gå in på www.stallet.st kl 14 så kommer där en länk så du kan följa debatten via web-tv.

Du kommer också kunna ses debatten i efterhand.

www.rfod.se finns också en länk till riksdagspartiernas (utom SD som inte svarat) svar på fyra frågor om mångfald och kulturpolitik

I debatten deltar

Del 1

Nisha Besara Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Lars Anders Johansson Timbro, Stina Oscarson regissör, teaterchef, debattör, Sahar Burhan, konstnär, Thuva Härdelin musiker och producent, Ina Flid producent och journalist, Peter Bothén producent, Suat Ustun projektledare Katapult, Anna Möller Folkmusiker mot främlingsfientlighet.

Del 2

Musik – Pari Isazadeh och medmusikanter

Skivsläpp – Vidgade vyer 23 artister av 52 som deltagit i projektet Katapult för mångfald medverkar.

Del 3

Riksdagsledamöterna Tina Ehn (MP), Anne Marie Brodén (M), Gunilla C Carlsson (S) ordförande riksdagens kulturutskott; kulturborgarrådet i Stockholms stad Madeleine Sjöstedt (FP) även ordförande för SKLs kulturberedning; Fullmäktigeledamoten i Stockholms stad Ann Mari Engel (V) vice ordf kulturnämnden; Partistyrelseledamot Sofia Modigh (KD) även C, SD och FI är inbjudna.

Värdar
Lars Farago, Katapult för mångfald, Sofia Joons, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD, Sara Parkman Folkmusiker mot främlingsfientlighet.

Välkommen också i kväll kl 17-21 till Kungsträdgården och programmet 
Tradition utan gränser
GRATISKONSERT
Folkmusiker mot främlingsfientlighet manifesterar bredd och mångfald av folkmusiken i dagens Sverige – 
från tuffande bluegrass till rivig polska, smäktande orientalisk sång och obeskrivliga crossover!
Medverkande: Golbang, Trion Ellika, Solo och Rafael, Yakumbé, Spinning Jennies, Tradition utan gränser och många fler!

 

T-affisch-www3

Katapult för mångfald har ställt fyra frågor till partierna:

Sju partier MP, M, FP, S, KD, V och C har svarat.

Läs svaren i sin helhet på www.rfod.se och www.katapult.nu

Vi kompletterar också så fort övriga partier lämnat sina svar.

Klicka för att läsa svaren

 

 

Här är frågorna och vår sammanfattning av svaren på den första frågan.

1. Lever kulturlivet upp till de kulturpolitiska målen om mångfald? Vilken innebörd har målet att ”främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan”?

whvkWI-n.pngMP – vill uppmuntra ett mångfacetterat kulturliv och satsa på olika målgrupper via fria kulturlivet, bibliotek, kultur i förorten, kulturskolan och fristäder.

nya_moderaterna_rund_logotyp__jpg.jpg M – påpekar att kulturlivet redan är internationell. Det internationella och interkulturella är redan integrerat i kulturlivet. Kulturpolitiken ska inte begränsa eller styra hur målen nås.

8aa14fe3-c0da-11df-8ef4-97c826658775.gif FP – säger att det finns mer att göra för att kulturpolitiken ska leva upp till detta mål. Särskilt gäller det delaktighet. Fler ska ta del av de offentliga medien – både som publik/deltagare och som kulturaktörer. Särskilt kulturstöd till detta finns i Stockholm.

Rosen_RGB.jpg S – vill öka stödet till internationellt kulturellt utbyte och uppdra till Statens Kulturråd att prioritera mångfald genom internationalisering, Kulturrådet ska prioritera kulturföreningar, fria grupper, institutioner och andra initiativ som långsiktigt ökar mångfalden genom internationalisering.

kristdemokraterna.gif KD – ser stor vilja till kulturutbyten hos kulturarbetare. Kultursektorns egen vilja är så pass stark att det sällan behövs tvingande politiska åtgärder för att uppnå mångfald.

992944.gif V – anser sammanblandningen internationellt utbyte/samarbete och en politik för kulturell mångfald i Sverige är olycklig. Konstnärer som kommer till Sverige är en resurs som inte tas tillvara tillräckligt. Stallet – folk och världsmusik - är i dag enda scenen med huvudinriktning att presentera artister med annan kulturell bakgrund och bosatta i Sverige. Vänsterpartiet vill också ha mer internationellt kultursamarbete.

Center-symbol.jpg C - Vi har kommit långt, men det här är ett mål som alltid ska prioriteras och förbättras. Det är en styrka att leva i ett mångkulturellt samhälle. Öppnare gränser minskar avståndet mellan människor och stärker kontakterna mellan olika delar av världen.

2. Behövs det särskild uppmärksamhet / åtgärder för att artister med bakgrund utanför Sverige skall bli en del av det svenska kulturlivet? Görs det tillräckligt för detta idag? 

3. Uppmärksammas kultur tillräckligt i arbetet mot rasism? Vilken roll har kulturella uttryck för att motverka främlingsfientlighet och rasism? 

4. Finns det skillnader i arbetet för mångfald och mot rasism mellan institutioner och det fria kulturlivet? Kan och ska kulturpolitiken påverka hur dessa agerar?

 

 

  • 3 september kl 14 Svensk kultur – Vem får vara med – valdebatter om mångfald i Kulturlivet – skivsläpp Vidgade vyer
  • 3 september kl 17 Tradition utan gränser – gratis konserter i Kungsträdgården – mot främlingsfientlighet
  • 10 september kl 12 Nordic Romani Festival – valdebatt Vitbok och sedan…, Visning av utställningen Romska röster Raul Wallenbergs Torg
  • 12–13 september Nordic Romani Festival – två dagar FESTIVAL med fokus på resande och romsk kultur i Norden.

Läs vår pressmeddelande här! 

Vi är tacksamma för spridning av informationen och välkomnar bevakning.

 T-affisch-www4

Svensk kultur. Vem får vara med?

Stallet Folk & Världsmusik

onsdag 3 september kl 14:00

Debatten direktsänds via Internet. En länk kommer att finnas på www.stallet.st strax innan debatten startar. 
Via samma länk kommer man också kunna se debatten i efterhand.

Medverkande: Nisha Besara Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Lars Anders Johansson Timbro, Stina Oscarson regissör, teaterchef, debattör, Sahar Burhan, konstnär, Thuva Härdelin musiker, Ina Flid producent och journalist, Peter Bothén producent, Suat Ustun projektledare Katapult, Anna Möller och Sara Parkman Folkmusiker mot främlingsfientlighet.

Värdar för samtalet är Lars Farago och Sofia Joons.

 

Vidgade vyer

Skivsläpp av CD-skiva med artister från projektet Katapult för mångfald som hållits i fyra regionerför att underlätta för artister med bakgrund utanför Sverige att komma in i det svenska kulturlivet.

23 av 52 artister som deltog i projektet deltar på skivan. Mer information: www.katapult.nu.

 

Svensk kultur. Vem får vara med? Diskussion mellan företrädare för partierna

Medverkande: Riksdagsledamöterna Tina Ehn (MP), Anne Marie Brodén (M), Gunilla C Carlsson (S) ordförande riksdagens kulturutskott; Kulturborgarrådet i Stockholms stad Madeleine Sjöstedt (FP) ordf SKLs kulturberedning; Fullmäktigeledamoten i Stockholms stad Ann Mari Engel (V) vice ordf kulturnämnden; Partistyrelseledamot Sofia Modigh (KD) även C, SD och FI är inbjudna.

Debatten direktsänds via Internet. En länk kommer att finnas på www.stallet.st strax innan debatten startar.
Via samma länk kommer man också kunna se debatten i efterhand. 

 

Tradition utan gränser

Kungsträdgården

Onsdag 3 september kl 17-21

GRATISKONSERT

Folkmusiker mot främlingsfientlighet manifesterar bredd och mångfald av folkmusiken i dagens Sverige – 

från tuffande bluegrass till rivig polska, smäktande orientalisk sång och obeskrivliga crossover!

Medverkande: Golbang, Trion Ellika, Solo och Rafael, Yakumbé, Spinning Jennies, Tradition utan gränser och många fler!

 

 

Nordic Romani Festival

Stallet Folk & Världsmusik

Upptakt onsdag 10 september kl 12:00

Minoritetspolitisk debatt – Vitbok, men vad händer sedan?

Medverkande: Eleonor Frankemo Lattjo Drom och med i Vitbokens referensgrupp, Thomas Hammarberg ordförande i utredning som ska motverka antiziganism, Debatt mellan företrädare för de politiska partierna om vitboken och vad som händer sedan. Hur främjar politiken positiva perspektiv på resande och romer? Är minoritetspolitik också kulturpolitik?

Partierna har besvarat fyra frågor om minoritetspolitiken. Se svaren på www.lattjodrom.com

Visningar av utställningen Romska röster – Raoul Wallenbergs torg

 

Nordic Romani Festival fredag-lördag 12-13 september

Konserter – Utställningar – Samtal – Workshops – Öppen scen 

Medverkande: Gipsy Band Finland, Terno Drom, Elias Akselsen,  Ralf Novak Rosengren Trio, Anette Åkerlund Trio, Sebastian Rosengren m.fl.

Information: www.lattjodrom.com, Biljetter: www.stallet.st