Seminarium om upphovsrätt!

 

Vem har rätt att använda min musik?

 

Tid: onsdag 19 september 15.00

Plats: Stallet Världens Musik - Stallgatan 7 Stockholm

Facebook evenemang

 

Medverkande:

Thorbjörn Öström, jurist – STIM Svenska tonsättares internationella musikbyrå

Ulrika Wendt, Jurist – SAMI Svenska Artisters och Musikers intresseorganisation

Anton Gunnars, Jurist – Musikerförbundet

Moderator Dan Lundberg – Arkivchef, Svenskt visarkiv

 

Bakgrunden till seminariet är att just nu pågår det stor aktivitet bland folk och världsmusikgenrens aktörer. Artister upplever att de blir ”kidnappade” och utnyttjade i sammanhang de inte står för. Därför vill vi ta reda på:

  • Vilka regler gäller?
  • Vad är tillåtet att ”låna”?
  • Hur får man använda sig av upphovrättsskyddat material i skrift, i sociala medier, youtube filmer etc.?
  • Hur går man till väga om man vill få rättelse på det man tycker är otillbörlig användning av sina konstnärliga uttryck?
  • Vart kan man vända sig om man vill få rättelse?

Seminariet är öppet för alla och kommer att websändas i samarbete med Kulturens.
Länk kommer att finnas på rfod.se

 

Här kan man läsa några artiklar och upprop som skrivits av aktörer inom genren:
http://www.news55.se/tt-nyheter/kanda-folkmusiker-i-protest-mot-populism/
https://www.svd.se/nej-vi-tanker-inte-lata-populisterna-anvanda-var-musik
https://www.dt.se/artikel/kultur/debatt-oroa-er-inte-sd-folkmusiken-mar-fint
https://www.sydsvenskan.se/2018-08-17/nationalismen-hotar-den-svenska-kulturen