Arrangörsstöd

RFoD fördelar årligen statligt arrangörsstöd till sina medlemsföreningar som gör kontinuerliga arrangemang med professionella musiker. Enligt Kulturrådets riktlinjer bör bidraget användas för engagemang av yrkesverksamma musiker samt kostnader förknippade med det. Vid bidragsfördelningen beaktas arrangörens möjlighet att ge rimliga ersättningar till de fria musikgrupperna. Bidraget ska komplettera de bidrag som arrangören får från kommun/landsting.

Ansökningar tas emot årligen tidig höst och gås igenom av RFoDs arrangörsråd som tidig vår delar ut det stöd RFoD får av Kulturrådet till vidarefördelning. 

Ansökan görs online på Kulturrådets hemsida.  

 

Bidragsbesluten för nuvarande omgång meddelas via e-post under februari månad 2018. Riktlinjer för bidrag

Statligt arrangörsstöd bedöms utifrån följande riktlinjer och instruktioner

     1.   Hur mycket kommunalt och regionalt stöd får föreningen?

Det statliga stödet får inte överskrida det kommunala/regionala stödet.

  1. Hur stor är omfattningen av den professionella och kontinuerliga konsertverksamheten?

Ett riktmärke för kontinuerlig konsertverksamhet är att minst 4 konserter med professionella musiker genomförs per år.

  1. Hur innefattar verksamheten de kulturpolitiska prioriteringarna?

De kulturpolitiska prioriteringarna innebär arbete för jämställdhet, verksamhet för och med barn och ungdomar samt mångfaldsarbete.

Förtydligade instruktioner gällande jämställdhet: Riksförbunden har i år fått förtydligade instruktioner från Kulturrådet. De innebär bland annat att vi måste förklara varför vi ger statligt bidrag till verksamhet som inte lever upp till myndighetens mål om jämställdhet (dvs. att max 60 procent av resurserna får gå till det överrepresenterade könet). Om så är fallet måste vi presentera en plan för hur vi tänker nå upp till målet om jämställdhet. RFoD:s medlemsföreningar har de senaste åren haft en bra kombination av kvinnliga och manliga utövare på sina scener generellt sett och vi har inte varit tvungna att jobba med en jämställdhetsplan.

  1. Stödnivån till arrangörer påverkas förstås också av hur mycket förbundet får tilldelat i medel att vidarefördela från Kulturrådet

Festivalverksamhet

Från och med 2016 uppmanas alla musikarrangörer som bedriver enbart festivalverksamhet att söka direkt till Kulturrådet istället för genom riksförbundet. 

OBS: Musikarrangörer med kontinuerlig konsertverksamhet, som också arrangerar festivaler kan fortfarande söka verksamhetsstöd till hela sin verksamhet från sina riksförbund. De konserter som i så fall görs under festival, ska rapporteras per konsert i konsertstatistiken.

För att musikfestivaler ska få stöd krävs att de är av nationellt intresse, vilket riksförbunden själva har fått definiera utifrån genrens behov och medlemsföreningarnas verksamhet. Nationellt intresse kan därmed enligt RFoD:s arrangörsråd innebära att festivalen:

 ·       är en viktig nationell mötesplats för genrens olika aktörer och lockar publik, musiker, dansare och arrangörer från flera olika regioner;

·       arbetar med genreutveckling;

·       lyfter fram våra nationella minoriteters musiktraditioner; och/eller

·       verkar för att utveckla och stimulera export och import av folk- och världsmusik.

Så här ansöker du

Steg 1: Fyll i huvudblanketten. Tänk på att alla fält måste fyllas i. Istället för att lämna tomma fält kan du fylla i en nolla, "0", om det frågas om en siffra eller skriva "ingen uppgift" om det är text som efterfrågas. Ekonomin ska anges konsekvent i SEK och alla nollor ska vara med! Efter att du tryckt på skicka får du automatiskt en kopia på din ansökan till den i ansökan angivna mailadressen.

OBS! Det går inte att spara när du fyller i blanketten, men om du vill förbereda dig kan du skriva ut blanketten och sedan kopiera in text och siffror i online-blanketten.

Steg 2: Skicka in en verksamhetsplan (frivilligt, men rekommenderat). Prioriterade områden är arbete med återväxt och föryngringsarbete, jämställdhet mellan könen samt mångfald ur både musikaliskt, etniskt och tillgänglighetsperspektiv. För att stärka er ansökan kan ni skicka in en beskrivning om hur detta arbete bedrivs. Det behöver inte vara producerat för just denna ansökan, om ni har en verksamhetsplan eller motsvarande där detta framgår kan ni bifoga den. Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och glöm inte att ange vilken förening det gäller.

Bidragsbesluten meddelas via e-post under februari månad 2017.

Bra att veta

Föreningar med bred verksamhet

Föreningar med en bred verksamhet ska utgå från musikarrangörsverksamheten i sin ansökan. Den ska kunna skiljas ut från annan verksamhet. Intäkter och kostnader från annan verksamhet ska inte tas med i ansökan om arrangörsstöd.

Professionella musiker

Arrangörsstödet kan ges till arrangemang med professionella musiker, vilket inte betyder att arrangörer inte får/kan/bör/ska arrangera konserter med semiprofessionella musiker eller amatörmusiker. Det innebär bara att det är viktigt att tydligt visa i ansökan vilka akter som är med professionella musiker. Med professionella musiker menas generellt yrkesverksamma musiker som till en stor del lever på sin musik, vilket oftast innebär att de gått en yrkesförberedande utbildning eller liknande, t ex lärt sig en tradition direkt av en erkänt duktig traditionsbärare. Professionella musiker får också gage som överstiger Musikerförbundets riksminimitariffer. På Musikerförbundets hemsida finns idag riksminimitariffer från 2013. 


Arrangörsrådet

Det är RFoD:s styrelse som tar beslut om fördelning av det årliga verksamhetsstödet, efter beredning och förslag från arrangörsrådet, som varje år utses av styrelsen. RFoD:s styrelse fattar beslut efter det att Kulturrådets styrelse fastställt storleken på RFoD:s totala bidrag avsett för vidare fördelning av arrangörsstöd.

Astrid Selling
Bräkne-Hoby 

Sonia Braska
Stockholm

Linnea Helmersson 
Umeå

 

Styrelsens representanter i arrangörsrådet

Irene Ala-Jukuri och Ulf Ödmark

Kontaktperson i arrangörsrådet 

Irene Ala-Jukuri
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Övrig information

Här kan du läsa mer om arrangörsstödet och de bidrag du kan söka direkt från Kulturrådet!