Press om oss och våra projekt

Här kommer vi lägga ut publicerade artiklar om RFoD och vår verksamhet samt länkar till TV- och radioavsnitt om våra aktiviteter.