Nyheter

MAIS, där bland annat RFoD ingår söker två projektkoordinatorer på 50 procent till uppdraget ”Samspel – för bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige”

Ansök senast den 30 november. Läs mer på länken!

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan där RFoD ingår, ett uppdrag för att utveckla samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och har tilldelats två miljoner kronor för den första delen.

MAIS är ett samarbetsorgan för tio musikriksförbund i Sverige, som representerar 1 500 arrangerande musikföreningar.

Uppdraget innebär att, tillsammans med musiklivets aktörer, utforska hur musiklivet kan samverka bättre kring konsert- och turnéproduktion. Målet är att hitta långsiktiga modeller som främjar turnéer och samproduktioner över regionsgränserna och som förbättrar möjligheterna för att nå ut med levande musik i hela Sverige.

MAIS kommer inom ramen för samspelsavtalet att samarbeta med övrigt musikliv, det vill säga regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik.

Projektet riktar sig till det fria musiklivet, det vill säga fritt verksamma professionella, svenska eller internationella, musiker, musikskapare, producenter och arrangörer i Sverige.

Första steget är att rekrytera en styrgrupp med representanter från musiklivets olika delar. Även personal med uppgift att initiera en dialog med de relevanta samarbetsparterna kommer att rekryteras. Under projektets gång kommer MAIS arbeta med konkret pilotverksamhet i form av turnéutveckling. För hela uppdraget beräknas fyra miljoner kronor som utbetalas i olika omgångar under uppdragets period som är från oktober 2017 till augusti 2019.

Mer information om Samspel finns hos MAIS och Musikverket.

Screen Shot 2016 10 04 at 16.57.01

Har du en konsertidé? Har ni en festival på g? Vad saknas i Sveriges musikliv? Riksförbunden Svensk Jazz, RFoD och RANK startar nu den tredje omgången av projektet Nya Arrangörer! Vi vill se 18 arrangörsinitiativ, det vill säga ett samarbete mellan 9 etablerade arrangörsföreningar och 9 nya arrangörsinitiativ. Oavsett musik och form kommer dessa att ingå i ett kunskapsutbytesprogram och dessutom få ett ekonomiskt start- eller samarbetsstöd. Anmäl ditt intresse senast den 25 oktober.

Vi vill att det ska startas fler klubbar och scener, fler föreningar, fler festivaler och fler konserttillfällen för professionella musiker. Vi vet också att det finns mycket kunskap och erfarenheter hos etablerade arrangörer att dela med sig av, samtidigt som redan etablerade arrangörer kan få nya och givande inspel från yngre aktörer. RANKRFoD och Svensk Jazz står bakom programmet, som finansieras av Statens Musikverk

Se hitåt nya arrangörsinitiativ: Sitter ni (eller kanske bara du) på en fantastisk idé men vet inte riktigt hur den ska tas vidare? Eller så kanske ni visst vet hur ni ska gå vidare, men behöver ett bollplank eller någon som kan hjälpa er med de områden där ni kanske inte riktigt vet hur ni ska göra? Ni kanske till och med redan är igång och arrangerar konserter men funderar på hur ni ska lyfta det till nästa nivå? Då ska ni ansöka till Nya arrangörer. Senast den 25 oktober.

Se hitåt etablerade arrangörsföreningar: Är ni en etablerad arrangör som skulle vilja utveckla nätverket, hitta länsöverskridande samarbeten, diskutera och hitta svar på aktuella arrangörsfrågor? Då ska du anmäla ditt intresse till Nya arrangörer. Senast den 25 oktober.

Så här fungerar det!

Berätta om er befintliga verksamhet eller nya konsertidé för oss via ett enkelt formulär senast den 25 oktober, vi läser och tittar på allas berättelser och bestämmer utifrån detta vilka som kommer med i år.

Få mer information och anmäl ditt intresse här!

Det är dags att söka stöd från Kulturrådet för konsertverksamhet 2017. Är du medlem i RFoD och arrangerar konserter och har kommunalt/regionalt stöd kan söka detta stöd genom RFoD (OBS! Ej föreningar som enbart arrangerar festivaler).

Ansökan görs online på Kulturrådets hemsida och ska vara oss till handa senast 30 september 2016. Tänk på att förbereda ansökan i så god tid som möjligt.

Ansökningar inkomna senare än 30 september kommer inte att behandlas. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

Länken till ansökningsblanketten är:

http://liquid.kulturradet.se/lfserver/a327

Alla våra aktiva medlemsföreningar har fått ett epost-meddelande med en pdf-mall med ansökan som ni kan använda som arbetsmaterial (det går tyvärr inte att fylla i den, men man kan använda den som exempel på frågor och skriva utkast t.ex. i Word). 

Riktlinjer för bidrag samt förklaring om hur man ansöker kan ni läsa HÄR.


Som ni redan vet är det snart dags att söka statligt arrangörsstöd. Vi har fått några frågor angående årets ansökningsrutiner och vi är i dialog med Kulturrådet kring det. Inom kort kommer de ge oss länken till den aktuella ansökningsblanketten och efter det får ni ett mejl från oss som innehåller länk och praktisk information kring ansökningsprocessen. Ni kommer också få ett exempelmall på blanketten som ni kan spara och använda som säkerhetskopia. Men kom ihåg, att själva ansökan måste fyllas i online, via Kulturrådets server.

Vi återkommer med mer info snart!